Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

18.07.2016

Διακήρυξη 3/2016 για προμήθεια χάρτου

Διακήρυξη 3/2016 στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια χάρτου διαφόρων τύπων που αφορούν την κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ

Διακήρυξη 3/2016
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων προμήθειας χάρτου διαφόρων τύπων για κάλυψη των αναγκών του ΕΚΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 134.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016, ώρα 13.30 μμ
Ημερομηνία διενέργειας : Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 10.00 πμ