Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

14.05.2015

Διακήρυξη 6/2015 Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας λοιπού εκπαιδευτικού εξοπλισμού

για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2015

Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Προμήθειας λοιπού εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

Άξονας προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»
Κατηγορία Πράξης: 02.75.01.03 «Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Πράξη «Προμήθεια εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»