Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

23.02.2015

Ματαίωση - κήρυξη αγόνου του υπ'αριθμ. 1/2014 Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου σχετικά με τη ματαίωση - κήρυξη αγόνου του υπ'αριθμ. 1/2014 Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. (PDF, 275kB)