Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

04.01.2016

Ματαίωση του υπ'αριθμ. 2/2015 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

για την Προμήθεια Γραμμικού Επιταχυντή για το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Ε.Κ.Π.Α. στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

 

Ματαίωση του υπ'αριθμ. 2/2015 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γραμμικού Επιταχυντή για το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Ε.Κ.Π.Α. στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.

 

Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου σχετικά με τη ματαίωση του με αρ. διακ. 2/2015 ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Προμήθεια Γραμμικού Επιταχυντή για το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Ε.Κ.Π.Α. στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, ο οποίος διενεργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 της Πράξης Προμήθεια εργαστηριακού και Τεχνολογικού εξοπλισμού του ΕΚΠΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» με κωδικό MIS 360207.