Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

21.04.2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διακήρυξη 4/2015 Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας οδοντιατρικού εξοπλισμού

για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών -

ΠΑΡΑΤΑΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2015

Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Προμήθειας οδοντιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
Άξονας προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»
Κατηγορία Πράξης: 02.75.01.03 «Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Πράξη «Προμήθεια εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»