Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

22.05.2015

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’αριθμ. 2/2015 ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

Προμήθειας Γραμμικού Επιταχυντή για το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015

Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Προμήθειας Γραμμικού Επιταχυντή για το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Ε.Κ.Π.Α. στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
Άξονας προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»
Κατηγορία Πράξης: 02.75.01.03 «Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
Πράξη «Προμήθεια εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»