Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

24.07.2015

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’αριθμ. 7/2015 ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 21.08.2015, ώρα 13.30 μμ.

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 27.08.2015, ώρα 13.00 μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2015

Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για

“Προμήθεια εκπαιδευτικού-εργαστηριακού εξοπλισμού

για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών”

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

Άξονας προτεραιότητας 2

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»

Κατηγορία Πράξης: 02.75.01.03 «Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Πράξη «Προμήθεια εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»