Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

25.04.2016

Προμήθεια, Επισκευή και Αναγόμωση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των κτηρίων του Πανεπιστημίου ΕΚΠΑ

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 10.05.2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για τη

«Προμήθεια, Επισκευή και Αναγόμωση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των κτηρίων του Πανεπιστημίου ΕΚΠΑ».

Κριτήριο Αξιολόγησης: χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ομάδα των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 10.05.2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 10.05.2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

 

κυρίως αρχείο