Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

31.08.2016

Προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων με λογότυπο (γραμμάτια είσπραξης, χρηματικά εντάλματα, κλπ)

για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΕΚΠΑ

Συνολικός προϋπολογισμός 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 13.30 μμ.

Δείγματα των εντύπων διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών (Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα, 3ος όροφος, Γρ.33) καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή (09.00 π.μ - 15.00 μ.μ).

Σχετικό αρχείο