Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

06.12.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εκτυπωτικών εργασιών και βιβλιοδεσιών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13:30 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εκτυπωτικών εργασιών και βιβλιοδεσιών για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ.

Συνολικός προϋπολογισμός 15.000 € πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13:30 μ.μ.

Σχετικό αρχείο