Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

12.12.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φωτοτυπικών μηχανών

Διευκρίνιση και ΠΑΡΑΤΑΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας φωτοτυπικών μηχανών, για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ.

Συνολικός προϋπολογισμός 13.709,68 € πλέον ΦΠΑ.

Σχετικό αρχείο

Διευκρίνιση και παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13:30