Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

06.12.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13:30 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ.

Συνολικός προϋπολογισμός 20.000 € πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13:30 μμ

Σχετικό αρχείο