Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

21.12.2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςστο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών

με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού και ειδών ατομικής υγιεινής-καθαριότητας για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού και ειδών ατομικής υγιεινής-καθαριότητας για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ»

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 29.12.2015 και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 29.12.2015 και ώρα 12.00 μ.μ.