Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

02.03.2016

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας

Παροχή διευκρινίσεων 10/3/2016 - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/03/2016, ώρα 14.00 μ.μ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Συνολικός προϋπολογισμός: 24.390, 24 € πλέον ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/03/2016, ώρα 14.00 μ.μ