Κεντρική σελίδα » Εκπαίδευση » Σπουδές » Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο

 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει προπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου σε πληθώρα αντικειμένων. Τα 33 Τμήματα του Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), τα περισσότερα από τα οποία περιλαμβάνουν κατευθύνσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές για εξειδίκευση, εφόσον το επιθυμούν. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσφερόμενα ΠΠΣ και τις κατευθύνσεις τους παρέχονται στις ιστοσελίδες των Τμημάτων του ΕΚΠΑ


Ο τρόπος εισαγωγής σε αυτά τα προγράμματα (εκτός από τις κατατάξεις πτυχιούχων) ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο οποίο και κατατίθενται οι αντίστοιχες αιτήσεις εισαγωγής. Δυνατότητα πρόσβασης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν οι:

  • Εισαγόμενοι-επιτυχόντες, με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β (90%, 10%, πολυτεκνοι, τριτεκνοι, κοινωνικα κριτηρια)
  • Εισαγόμενοι-επιτυχόντες έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της θράκης
  • Εισαγόμενοι-επιτυχόντες αλλοδαποί-αλλογενείς και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της ε.ε. μη ελληνικής καταγωγής
  • Εισαγόμενοι-επιτυχόντες Αλλοδαποί-Αλλογενείς Υπότροφοι
  • Εισαγόμενοι-επιτυχόντες από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β΄με διάκριση σε επιστημονικές ολυμπιάδες
  • Εισαγόμενοι-επιτυχόντες, Έλληνες του εξωτερικού, τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό
  • Εισαγόμενοι-επιτυχόντες, Αλλοδαποί-Αλλογενείς (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής
  • Εισαγόμενοι-επιτυχόντες Πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%
  • Εισαγόμενοι-επιτυχόντες Διακριθέντες Αθλητές


 

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.minedu.gov.gr

Τελευταία ενημέρωση 18/6/2013

Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Τμήμα Σπουδών

Παπαρρηγοπούλου 3, 105 61- ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 368.9545-9550, 9556
ΦΑΞ: 210 368.9554

dir-education[at]admin.uoa[dot]gr