Κεντρική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σκοπός του θεσμού των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) είναι η προαγωγή της επιστημολογικά εξειδικευμένης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε προκαθορισμένα γνωστικά αντικείμενα ενός επιστημονικού κλάδου, στο πλαίσιο λειτουργίας του πανεπιστημίου.

Η θεσμοθέτηση των ΕΠΙ από το Υπουργείο Παιδείας με την ευέλικτη επιχειρησιακή μορφή του ΝΠΙΔ αποσκοπεί στην ενίσχυση του επιστημονικού έργου και του κοινωνικού ρόλου του πανεπιστημίου. Τα ΕΠΙ δίνοντας έμφαση στη διεξαγωγή της βασικής και εφηρμοσμένης έρευνας ενισχύουν την αυτοδύναμη ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης ως αναγκαίου παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.

Στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργούν τα ακόλουθα Ε.Π.Ι.:

  1. Ε.Π.Ι. Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης (Ι.Φ.Σ.Φ.Γ.). Ιδρύθηκε από κοινού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνδεόμενο με το Τμήμα Φυσικής (Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης) και από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνδεόμενο με το Τμήμα Φυσικής (Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης).

  2. Ε.Π.Ι Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών (Ι.Ε.Σ.Ε.). Ιδρύθηκε από κοινού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνδεόμενο με το Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Φυσικής και το Τμήμα Πληροφορικής και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνδεόμενο με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Τομέα Φυσικών του Γενικού Τμήματος και το Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

  3. Ε.Π.Ι. Συνταγματικών Ερευνών (Ι.ΣΕ.). Ιδρύθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνδεόμενο με το Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών .

  4. Ε.Π.Ι. Δικονομικών Μελετών (Ι.Δ.ΜΕ.). Ιδρύθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνδεόμενο με το Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  5. Ε.Π.Ι. Μελέτης και Αντιμετώπισης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας. Το Ινστιτούτο συνδέεται με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργάζεται με το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

  6. Ε.Π.Ι. Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.). Το Ινστιτούτο συνδέεται με τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής, Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  7. Ε.Π.Ι. Εφηρμοσμένης Επικοινωνία (Ε.Π.Ι.Ε.Ε.). Ιδρύθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνδεόμενο με το Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ.