Κεντρική σελίδα » Έρευνα » Εργαστήρια » Φιλοσοφική Σχολή

Εργαστήρια Φιλοσοφικής Σχολής

Τα 15 σπουδαστήρια και βιβλιοθήκες, τα 21 εργαστήρια, τα 12 κέντρα ειδικών ερευνών και τα 4 μουσεία της Φιλοσοφικής Σχολής χρησιμοποιούνται εξίσου για τη διδασκαλία και την έρευνα. Τα δύο αυτά σκέλη της πανεπιστημιακής λειτουργίας είναι άλλωστε αλληλένδετα και αλληλοτροφοδοτούνται συνεχώς: τα αποτελέσματα της έρευνας ανανεώνουν τη διδασκαλία και η διδασκαλία δίνει συνεχώς εναύσματα για νέα έρευνα.

Aναλυτικός Κατάλογος Εργαστηρίων και Κέντρων