Κεντρική σελίδα » Έρευνα » Κλινικές

Κλινικές

Στις κλινικές που ανήκουν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιείται πλούσιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Οι 71 κλινικές που λειτουργούν ανήκουν οργανικά στην Ιατρική Σχολή (57), στο Τμήμα Νοσηλευτικής (10) και στο Τμήμα Οδοντιατρικής (4). Οι κλινικές της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Νοσηλευτικής λειτουργούν ή αναμένεται να λειτουργήσουν σε  Νοσοκομεία της Αττικής (Αττικό, Ευαγγελισμός, Ιπποκράτειο, Λαϊκό κτλ.), ενώ οι κλινικές του Τμήματος Οδοντιατρικής λειτουργούν σε χώρους του Τμήματος.