Κεντρική σελίδα » Έρευνα » Κλινικές » Ιατρική Σχολή

Κλινικές Ιατρικής Σχολής

 

Π.Γ.Ν Αθηνών «ΛΑΙΚΟ»

 

Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

 • Β΄ Πνευμονολογική

 • Β΄ Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων

 • Β΄ Νευροχειρουργική & Νευροτραυματική

 • Β΄ κλινική Αναισθησιολογίας

 • Β΄ Νευρολογική

 • Γ΄ Παιδιατρική

 • Αγγειοχειρουργική

 • Β΄ κλινική Εντατικής Θεραπείας

 • Β΄ Καρδιολογική

 • Β΄ Προπαιδ/κή Παθ/κή κ΄ Ειδ. Νοσολογία κ΄ Ομώνυμο Εργαστ. (Μονάδα Έρευνας)

 • Δ΄ Παθολογική

 • Γ΄ Χειρουργική

 • Δ΄ Χειρουργική

 • Ε΄ Χειρουργική

 • Α΄ Ορθοπεδική

 • Καρδιοχειρουργική

 • Β΄ Ουρολογική

 • Θωρακοχειρουργική

 • Β΄ Ωτορινολαρυγγολογική

 • Β΄ Οφθαλμολογική

 • Γναθοπροσωπική Χειρουργική

 • Β΄ Ψυχιατρική κλινική

 • Γ ΄Μαιευτική-Γυναικολογική

 

Π.Γ.Ν Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

 • Α΄ κλινική Εντατικής Θεραπείας

 • Α΄ Νευροχειρουργική

 • Γ΄ Ψυχιατρική κλινική

 

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

 • Γ΄ κλινική Εντατικής Θεραπείας

 

Π.Γ.Ν Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

 • Β΄ Παν/κή Παθολογική

 • Α΄ Καρδιολογική

 • Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική κλινική & Χειρουργική Παθολογία

 • Α΄ Ωτορινολαρυγγολογική

 

Π.Γ.Ν  Νοσημάτων Θώρακος Η ΣΩΤΗΡΙΑ

 • Γ΄ Παν/κή Παθολογική

 • Α΄ Πνευμονολογική

 

Θεραπευτήριο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 • Θεραπευτική κλινική

 • Α ΄Μαιευτική-Γυναικολογική

 

Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. ΣΥΓΓΡΟΣ

 • Α΄ Αφροδίσιων και  Δερματικών Νόσων

   

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Νοσοκομείο

 • Β΄ Χειρουργική

 • Α΄ κλινική Αναισθησιολογίας

 • Β΄ Μαιευτική-Γυναικολογική

 

Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (Γενικό Κρατικό)

 • Α΄ Οφθαλμολογική

 • Πλαστική Χειρουργική Κλινική

 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ Π.Ν.Α.

 • Α΄  Ψυχιατρική

 • Α΄ Νευρολογική

 

Π.Γ.Ν Παίδων Αθηνών Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

 

Γ.Ν. Παίδων Αθηνών ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 • Β΄ Παιδιατρική κ΄ Ομώνυμο Εργαστήριο

   

 • Παιδοχειρουργική

 • Γ΄ Καρδιολογική