Κεντρική σελίδα » Φοιτητές » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες » Ψηφιακές Παροχές

Ψηφιακές Παροχές

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει στους φοιτητές του τις παρακάτω Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Υπηρεσία Καταλόγου

Η Υπηρεσία Καταλόγου δημοσιεύει την ιδιότητά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, επιτρέποντας σε ανθρώπους εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών να σας αναζητήσουν. Επίσης, σας δίνεται η δυνατότητα να αποκρύψετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εφόσον το επιθυμείτε.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου παρέχει τη δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, της μορφής username@department.uoa.gr. Επίσης, παρέχει τις υποδομές για την αποστολή μηνυμάτων σε άλλους χρήστες του διαδικτύου, την αποθήκευση μηνυμάτων στον εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου μέσω πρωτοκόλλου IMAP, την πρόσβαση στο ταχυδρομείο μέσω Webmail (webmail.noc.uoa.gr) και την καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Προς το παρόν, η υπηρεσία παρέχεται, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

Απομακρυσμένη Σύνδεση μέσω Τηλεφώνου (Dial-up)

Η Υπηρεσία Απομακρυσμένης Σύνδεσης μέσω Τηλεφώνου δίνει τη δυνατότητα να συνδέεστε με το τοπικό δίκτυο του Πανεπιστημίου και με το Διαδίκτυο μέσω του δημοσίου τηλεφωνικού δικτύου από το χώρο κατοικίας σας.

Ανάρτηση Προσωπικών Ιστοσελίδων και FTP

Η Υπηρεσία Ανάρτησης Προσωπικών Ιστοσελίδων και FTP επιτρέπει την ανάρτηση προσωπικών ιστοσελίδων (HTML) σε διεύθυνση του Πανεπιστημίου Αθηνών της μορφής users.uoa.gr/~username, καθώς και την αποθήκευση αρχείων ή δεδομένων οποιουδήποτε τύπου, σε κοινόχρηστο ή προσωπικό χώρο κατ' επιλογή σας.

Ασφαλής Πρόσβασης μέσω Ιδεατών Δικτύων (VPN)

Η Υπηρεσία Ασφαλούς Πρόσβασης μέσω Ιδεατών Δικτύων υλοποιεί ένα κρυπτογραφημένο και ασφαλές ιδεατό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη και του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έτσι, προσφέρεται η δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών από απομακρυσμένα δίκτυα ή εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης (πχ ADSL), καθώς και η πρόσβαση σε προσωπικούς υπολογιστές μέσω τοπικού δικτύου.

Σύνδεση μέσω Ασύρματου Δικτύου (Wi-Fi)

Η Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ασύρματου Δικτύου σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδομή ασύρματου δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών για να συνδεθείτε με το τοπικό δίκτυο του Πανεπιστημίου, καθώς και με το Διαδίκτυο. Παράλληλα, σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη υποδομή ασύρματου δικτύου όλων των ιδρυμάτων που έχουν ενταχθεί στην υποδομή Eduroam παγκοσμίως.