Κεντρική σελίδα » Φοιτητές » Παροχές & Δραστηριότητες » Σίτιση Φοιτητών

Σίτιση φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές. Για τις προϋποθέσεις και άλλα επί μέρους ζητήματα που σχετίζονται με τη σίτηση των φοιτητών, μπορείτε να αναφερθείτε στους συνδέσμους της διπλανής στήλης.

Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, εκτυπώνεται, υπογράφεται και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στην Πανεπιστημιακή Λέσχη.

  • Αίτηση (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψ. διδάκτορες) 

Η Αίτηση συμπληρώνεται, υπογράφεται, θεωρείται από την αρμόδια Γραμματεία και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στην Πανεπιστημιακή Λέσχη.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 4ος όροφος της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας , Αθήνα, 106 79

Τηλέφωνο: 210-368 8216, 210-368 8230, 210-368 8228

Ιστοσελίδα Πανεπιστημιακής Λέσχης