Κεντρική σελίδα » Φοιτητές » Παροχές & Δραστηριότητες » Υποτροφίες - Βραβεία

Υποτροφίες - Βραβεία

 


Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαχειρίζεται διάφορα Κληροδοτήματα ειδικού σκοπού που χορηγούν υποτροφίες και βραβεία. Οι υποτροφίες χορηγούνται για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

 

Εξεταστέα  ύλη για προπτυχιακές υποτροφίες με διαγωνισμό 2013-14:


Εξεταστέα  ύλη για μεταπτυχιακές υποτροφίες με διαγωνισμό 2013-14:

 

Επίσης ορισμένα Κληροδοτήματα χορηγούν υποτροφίες σε μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και σε σπουδαστές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.