Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Θεολογική Σχολή » Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 

 

Ημερομηνία
Συνεδρίας

Συγκλήτου
 
 Γνωστικό Αντικείμενο
 
 Mητρώα
Εκλεκτόρων
 
30-04-2014 Ερμηνεία Καινής Διαθήκης
31-07-2014 Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία
27-11-2014 Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη
06-02-2015 Επικοινωνιακή Θεολογία
06-02-2015 Ποιμαντική Θεολογία
06-02-2015 Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων
06-02-2015 Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Γραμματεία
06-02-2015 Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος
06-02-2015 Ιστορική Δογματική Θεολογία
06-02-2015 Λειτουργική-Τελετουργική
06-02-2015 Ποιμαντική Ψυχολογία με έμφαση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
06-02-2015 Κοινωνιολογία της Θρησκείας και Κοινωνική Ηθική
06-02-2015 Ιστορία Θρησκευμάτων
06-02-2015 Θεωρία και Πράξη της Χριστιανικής Αγωγής
06-02-2015 Ψυχολογία της Θρησκείας
06-02-2015 Λειτουργική
25-02-2016 Ποιμαντική Ψυχολογία με έμφαση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
27-04-2016 Ποιμαντική Ψυχολογία με έμφαση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
21-12-2016 Βιοηθική