Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή » Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
13-06-2013 Θεατρολογία- Ιστορία του Ελληνικού Θεάτρου του 16ου και 17ου αιώνα  
13-06-2013 Θεατρολογία - Ιστορία του Ελληνικού Θεάτρου με ιδιαίτερη έμφαση στο θέατρο των Αθηνών 19ος και 20ος αιώνας  
13-06-2013 Θεατρολογία - Ιστορία του ελληνικού θεάτρου με ιδιαίτερη έμφαση στο θέατρο της περιφέρειας  
20-02-2014 Θεατρολογία - Φιλοσοφία και Θεωρία του Θεάτρου και του Δράματος  
17-07-2014 Ιστορία της Τέχνης της Ευρώπης και της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο & 20ο αιώνα  
17-07-2014 Ιστορία και Θεωρία του Kινηματογράφου  
31-07-2014 Ιστορία-Ιστορία του Πολιτισμού  
31-07-2014 Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου  
31-07-2014 Ιστορία και Θεωρία του Μουσικού Θεάτρου  
31-07-2014 Θεατρολογία-Ιστορία και Θεωρία Νεοελληνικού και Ευρωπαϊκού Θεάτρου και Δράματος από τον Μεσαίωνα έως τον 21ο αιώνα  
31-07-2014 Θεατρολογία-Ιστορία, Θεωρία Τέχνης και Σκηνογραφίας  
31-07-2014 Θεατρολογία - Σκηνοθεσία - Υποκριτική  
31-07-2014 Θεατρολογία - Το Θέατρο της Αρχαιότητας: Δραματουργία και Παράσταση  
20-12-2014 Θεατρολογία-Ιστορία και Θεωρία Νεοελληνικού και Ευρωπαϊκού Θεάτρου και Δράματος από τον Μεσαίωνα έως τον 21ο αιώνα  
20-12-2014 Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης - Σκηνογραφία  
20-12-2014 Θεατρολογία - Σκηνοθεσία - Υποκριτική  
20-12-2014 Θεατρολογία - Το Θέατρο της Αρχαιότητας: Δραματουργία και Παράσταση  
20-12-2014 Ιστορία και Θεωρία του Μουσικού Θεάτρου  
20-12-2014 Ιστορία-Ιστορία του Πολιτισμού  
20-12-2014 Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου  
24-05-2016 Θεατρολογία - Θεωρία και Θεατρολογική Ανάλυση της Αρχαίας Δραματουργίας με έμφαση στην Αρχαία Κωμωδία  
22-09-2016 Θεατρολογία-Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου με έμφαση στην Υποκριτική (19ος-20ος αιώνας)  
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Θεατρολογία - Σκηνοθεσία: Ιστορία, Θεωρία και Πράξη  
29-11-2016 Θεατρολογία-Ιστορία του Ελληνικού Θεάτρου του 16ου-17ου αιώνα  
29-11-2016 Θεατρολογία-Φιλοσοφία και Θεωρία του Θεάτρου και του Δράματος  
29-11-2016 Θεατρολογία - Θεωρία και Θεατρολογική Ανάλυση της Αρχαίας Δραματουργίας με έμφαση στην Αρχαία Κωμωδία  
29-11-2016 Θεατρολογία - Αρχαίο Θέατρο. Ιστορία και Παράσταση  
29-11-2016 Θεατρολογία - Διδακτική του Θεάτρου: Θεωρία και Πράξη  
29-11-2016 Θεατρολογία - Ιστορία και Δραματολογία του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Θεάτρου  
29-11-2016 Θεατρολογία - Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου με έμφαση στην Υποκριτική (19ος-20ος αιώνας)  
29-11-2016 Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου  
29-11-2016 Ιστορία και Πολιτισμός της Ευρώπης και της Ελλάδας των Νεότερων Χρόνων  
29-11-2016 Ιστορία της Τέχνης της Ευρώπης και της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο και 20ο αιώνα  
29-11-2016 Ιστορία του Μουσικού Θεάτρου με έμφαση στην Όπερα  

 

 

Επιστροφή