Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή » Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
13-06-2013 Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
31-07-2014 Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  
31-07-2014 Αμερικάνικη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
31-07-2014 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
31-07-2014 Θεωρητική Γλωσσολογία
31-07-2014 Λογοτεχνική Θεωρία και Πολιτισμός των Αγγλόφωνων Λαών
31-07-2014 Μετάφραση-Μεταφρασεολογία
20-12-2014 Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  
20-12-2014 Αμερικάνικη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
20-12-2014 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
20-12-2014 Θεωρητική Γλωσσολογία
20-12-2014 Λογοτεχνική Θεωρία και Πολιτισμός των Αγγλόφωνων Λαών
20-12-2014 Μετάφραση-Μεταφρασεολογία
24-05-2016 Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
24-05-2016 Αμερικάνικη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
24-05-2016 Λογοτεχνική Θεωρία και Πολιτισμός των Αγγλόφωνων Λαών
24-05-2016 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
24-05-2016 Θεωρητική Γλωσσολογία
24-05-2016 Μετάφραση-Μεταφρασεολογία
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
29-11-2016 Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
29-11-2016 Θεωρητική Γλωσσολογία
29-11-2016 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
29-11-2016 Λογοτεχνική Θεωρία και Πολιτισμός των Αγγλόφωνων Λαών
29-11-2016 Μετάφραση-Μεταφρασεολογία

 

 

 

Επιστροφή