Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή » Τμήμα Ψυχολογίας

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Ψυχολογίας 

 

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
 Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
20-02-2014 Διαπολιτισμική Ψυχολογία
31-07-2014 Γνωστική Ψυχολογία
31-07-2014 Διαπολιτισμική Ψυχολογία
31-07-2014 Εκπαιδευτική Ψυχολογία
31-07-2014 Εξελικτική Ψυχολογία
31-07-2014 Κλινική Ψυχολογία
31-07-2014 Κοινωνική Ψυχολογία
31-07-2014 Νευροψυχολογία
31-07-2014 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία
31-07-2014 Σχολική Ψυχολογία
20-12-2014 Γνωστική Ψυχολογία
20-12-2014 Διαπολιτισμική Ψυχολογία
20-12-2014 Εκπαιδευτική Ψυχολογία
20-12-2014 Εξελικτική Ψυχολογία
20-12-2014 Κλινική Ψυχολογία
20-12-2014 Κοινωνική Ψυχολογία
20-12-2014 Νευροψυχολογία
20-12-2014 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία
20-12-2014 Σχολική Ψυχολογία
24-05-2016 Εκπαιδευτική Ψυχολογία
24-05-2016 Εξελικτική Ψυχολογία
24-05-2016 Κοινωνική Ψυχολογία
24-05-2016 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία
24-05-2016 Νευροψυχολογία
24-05-2016 Σχολική Ψυχολογία
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
 Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Ψυχομετρία
29-11-2016 Σχολική Ψυχολογία
29-11-2016 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία
29-11-2016 Νευροψυχολογία
29-11-2016 Κοινωνική Ψυχολογία
29-11-2016 Κλινική Ψυχολογία
29-11-2016 Εξελικτική Ψυχολογία
29-11-2016 Εκπαιδευτική Ψυχολογία
29-11-2016 Διαπολιτισμική Ψυχολογία
29-11-2016 Γνωστική Ψυχολογία

 

 

Επιστροφή