Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή » Τμήμα Φιλολογίας

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Φιλολογίας

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
23-05-2013 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία  
23-05-2013/
20-02-2014
Νεοελληνική Φιλολογία: Η Λογοτεχνία του έξω Ελληνισμού τον
19ο και 20ο αιώνα
 
23-05-2013 Βυζαντινή Φιλολογία  
23-05-2013 Γενική Γλωσσολογία: Γενετική Σύνταξη  
23-05-2013/
20-02-2014
Νεοελληνική Φιλολογία: 19ος - 20ος αιώνας  
13-06-2013 Γλωσσολογία με έμφαση στην Ψυχογλωσσολογία   
13-06-2013 Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία  
25-07-2013 Νεοελληνική Φιλολογία  
20-02-2014 Γλωσσολογία: Φωνητική  
03-04-2014 Κοινωνική Λαογραφία   
03-04-2014 Νεοελληνική Φιλολογία: 1453-1821  
03-04-2014 Νεοελληνική Φιλολογία: 19ος-20ος αιώνας  
03-04-2014 Δημώδης Μεσαιωνική- Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία 10ος -17ος αιώνας  
03-04-2014 Συγκριτική Φιλολογία  
31-07-2014 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία  
31-07-2014 Βυζαντινή Φιλολογία  
31-07-2014 Γλωσσολογία  
31-07-2014 Θεωρία της Λογοτεχνίας και Συγκριτική Γραμματολογία  
31-07-2014 Λαογραφία  
31-07-2014 Λατινική Φιλολογία  
31-07-2014 Νεοελληνική Φιλολογία  
20-12-2014 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία  
20-12-2014 Βυζαντινή Φιλολογία  
20-12-2014 Γλωσσολογία  
20-12-2014 Θεωρία της Λογοτεχνίας και Συγκριτική Γραμματολογία  
20-12-2014 Λαογραφία  
20-12-2014 Λατινική Φιλολογία  
20-12-2014 Νεοελληνική Φιλολογία  
11-12-2015 Θεωρία της Λογοτεχνίας και Συγκριτική Γραμματολογία  
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Βυζαντινή Φιλολογία  
29-11-2016 Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός  
29-11-2016 Δημώδης Βυζαντινή Φιλολογία - Μεταβυζαντινή Φιλολογία  
29-11-2016 Ελληνική Παλαιογραφία  
29-11-2016 Αστική Λαογραφία  
29-11-2016 Θεωρία της Λογοτεχνίας και Συγκριτική Φιλολογία  
29-11-2016 Γλωσσολογία  
29-11-2016 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία  
29-11-2016 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αυτοκρατορικοί Χρόνοι - Ύστερη Αρχαιότητα  
29-11-2016 Λαϊκή Τέχνη  
29-11-2016 Λαογραφία  
29-11-2016 Κοινωνική Λαογραφία  
29-11-2016 Παπυρολογία  
29-11-2016 Νεοελληνική Φιλολογία  
29-11-2016 Λατινική Φιλολογία  

 

 

Επιστροφή