Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή » Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

 

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
 Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
13-06-2013 Διοίκηση και Οικονομικά της Εκπαίδευσης  
13-06-2013 Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση  
13-06-2013 Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας  
13-06-2013 Παιδαγωγική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  
13-06-2013 Κοινωνική Φιλοσοφία  
13-06-2013 Διδακτική των Θετικών Επιστημών  
13-06-2013 Ιστορία της Παιδείας και της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης  
17-07-2013 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Εκπαίδευση-Διδακτική των  Μαθηματικών  
17-07-2013 Ειδική Αγωγή  
17-07-2013 Βυζαντινή Φιλοσοφία  
17-07-2013 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία  
17-07-2013 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία  
17-07-2013 Εφαρμοσμένη Ηθική  
17-07-2013 Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση  
31-07-2014 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία  
31-07-2014 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία  
31-07-2014 Βυζαντινή Φιλοσοφία  
31-07-2014 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Επιστημολογικές Παραδοχές και Εκπαιδευτική Πράξη  
31-07-2014 Διδακτική Θετικών Επιστημών  
31-07-2014 Διδακτική της Ιστορίας  
31-07-2014 Διοίκηση και Οικονομικά της Εκπαίδευσης  
31-07-2014 Εφαρμοσμένη Ηθική  
31-07-2014 Ειδική Αγωγή - Παιδαγωγική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  
31-07-2014 Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση  
31-07-2014 Επαγγελματική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση  
31-07-2014 Φιλοσοφία του 20ου αιώνα με Έμφαση στην Αισθητική  
31-07-2014 Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση  
31-07-2014 Φιλοσοφική Ανθρωπολογία  
31-07-2014 Ηθική  
31-07-2014 Ιστορία της Παιδείας και της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης  
31-07-2014 Κοινωνική Ψυχολογία  
31-07-2014 Κοινωνιολογία της Παιδικής-Εφηβικής Ηλικίας και της Οικογένειας  
31-07-2014 Μαθησιακές Δυσκολίες  
31-07-2014 Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας  
31-07-2014 Πολιτική Φιλοσοφία  
31-07-2014 Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση  
31-07-2014 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία  
31-07-2014 Σύγχρονη Φιλοσοφία με Έμφαση στη Φιλοσοφία της Υπάρξεως και των Παραστατικών Τεχνών  
31-07-2014 Συμβουλευτική Ψυχολογία  
31-07-2014 Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας  
31-07-2014 Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας  
31-07-2014 Θεωρία και Πράξη της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών  
31-07-2014 Θεωρία και Πράξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
20-12-2014 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία  
20-12-2014 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία  
20-12-2014 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Επιστημολογικές Παραδοχές και Εκπαιδευτική Πράξη  
20-12-2014 Διδακτική Θετικών Επιστημών  
20-12-2014 Εφαρμοσμένη Ηθική  
20-12-2014 Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση  
20-12-2014 Ηθική  
20-12-2014 Θεωρία και Πράξη της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών  
20-12-2014 Μαθησιακές Δυσκολίες  
20-12-2014 Θεωρία και Πράξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
20-12-2014 Ειδική Αγωγή - Παιδαγωγική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  
20-12-2014 Πολιτική Φιλοσοφία  
20-12-2014 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία  
20-12-2014 Φιλοσοφία του 20ου αιώνα με Έμφαση στην Αισθητική  
20-12-2014 Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση  
20-12-2014 Σύγχρονη Φιλοσοφία με Έμφαση στη Φιλοσοφία της Υπάρξεως και των Παραστατικών Τεχνών  
20-12-2014 Συμβουλευτική Ψυχολογία  
20-12-2014 Νεοελληνική Φιλοσοφία  
20-12-2014 Διδακτική της Ιστορίας  
20-12-2014 Βυζαντινή Φιλοσοφία  
11-12-2015 Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας  
18-03-2016 Ηθική  
18-03-2016 Εξελικτική Ψυχολογία  
24-05-2016 Φιλοσοφική Ανθρωπολογία  
24-05-2016 Σύγχρονη Ηπειρωτική Φιλοσοφία  
24-05-2016 Κοινωνική Φιλοσοφία  
24-05-2016 Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση  
24-05-2016 Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση  
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
 Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Ειδική Αγωγή  
29-11-2016 Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση  
29-11-2016 Ηθική  
29-11-2016 Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας  
29-11-2016 Παιδαγωγική-Εκπαίδευση  
29-11-2016 Φιλοσοφία  
29-11-2016 Ψυχολογία  

 

 

Επιστροφή