Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή » Tμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
25-07-2013 Γαλλική Λογοτεχνία  
25-07-2013 Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού: Ιδεολογικά ρεύματα- Θέματα φύλου και ισότητας
25-07-2013 Ιστορία Γαλλικού Πολιτισμού
25-07-2013 Μεταφραστική Πράξη και Νέες Τεχνολογίες (Γαλλική- Ελληνική Γλώσσα)
03-04-2014 Γαλλική Λογοτεχνία
03-04-2014 Μετάφραση-Μεταφρασεολογία με έμφαση στη θεωρία της λογοτεχνικής μετάφρασης
31-07-2014 Γαλλική Γλώσσα και Γλωσσολογία  
31-07-2014 Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία  
31-07-2014 Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού  
31-07-2014 Μετάφραση-Μεταφρασεολογία  
01-11-2014 Μετάφραση  
01-11-2014 Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης  
01-11-2014 Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία  
20-12-2014 Γαλλική Γλώσσα και Γλωσσολογία  
20-12-2014 Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία  
20-12-2014 Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού  
20-12-2014 Μετάφραση-Μεταφρασεολογία  
24-05-2016 Γαλλική Γλώσσα και Γλωσσολογία  
24-05-2016 Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία  
24-05-2016 Αραβολογία: Κλασική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Αραβολογία. Κλασική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  
29-11-2016 Γαλλική Γλώσσα και Γλωσσολογία  
29-11-2016 Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία  
29-11-2016 Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού  
29-11-2016 Μετάφραση-Μεταφρασεολογία  

 

 

Επιστροφή