Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή » Tμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
20-03-2014/
17-07-2014
Λογοτεχνική Μετάφραση και Συγκριτική Γραμματολογία   
20-03-2014/
17-07-2014 
Γερμανική  Λογοτεχνία και Συγκριτική Γραμματολογία
20-03-2014/
17-07-2014
Γερμανικός Πολιτισμός-Νεότερες και σύγχρονες κατευθύνσεις της Γερμανικής Φιλοσοφίας
29-05-2014 Γερμανική Γλωσσολογία. Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας
17-07-2014 Γερμανική Γλωσσολογία: Υπολογιστική Γλωσσολογία
31-07-2014 Γερμανική Γλώσσα: Εφαρμογές
31-07-2014 Γερμανική Γλωσσολογία και Διδακτική της Γερμανικής Γλώσσας
31-07-2014 Γερμανική Γλωσσολογία με έμφαση στη Θεωρία της Γραμματικής 
31-07-2014 Γερμανική Γλωσσολογία
31-07-2014 Γερμανική Γλωσσολογία και Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 
31-07-2014 Γερμανική Γλωσσολογία-Θεωρητική Γλωσσολογία
31-07-2014 Γερμανική Γλωσσολογία-Υπολογιστική Γλωσσολογία
31-07-2014 Γερμανική Λογοτεχνία 20ου αιώνα και Συγκριτική Γραμματολογία
31-07-2014 Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
31-07-2014 Γερμανική Λογοτεχνία και Συγκριτική Γραμματολογία
31-07-2014 Γερμανική Λογοτεχνία 19ου και 20ου αιώνα-Συγκριτική Φιλολογία
31-07-2014 Γερμανική Λογοτεχνία του 20ου αιώνα
31-07-2014 Γερμανική Λογοτεχνία
31-07-2014 Γερμανικός Πολιτισμός-Νεότερες και σύγχρονες κατευθύνσεις της Γερμανικής Φιλοσοφίας
31-07-2014 Ιστορία της Γερμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
31-07-2014 Λογοτεχνική Μετάφραση και Συγκριτική Γραμματολογία
20-12-2014 Γερμανική Γλώσσα: Εφαρμογές
20-12-2014 Γερμανική Γλωσσολογία και Διδακτική της Γερμανικής Γλώσσας
20-12-2014 Γερμανική Γλωσσολογία με έμφαση στη Θεωρία της Γραμματικής 
20-12-2014 Γερμανική Γλωσσολογία
20-12-2014 Γερμανική Γλωσσολογία και Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 
20-12-2014 Γερμανική Γλωσσολογία-Θεωρητική Γλωσσολογία
20-12-2014 Γερμανική Γλωσσολογία-Υπολογιστική Γλωσσολογία
20-12-2014 Γερμανική Λογοτεχνία 20ου αιώνα και Συγκριτική Γραμματολογία
20-12-2014 Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
20-12-2014 Γερμανική Λογοτεχνία και Συγκριτική Γραμματολογία
20-12-2014 Γερμανική Λογοτεχνία 19ου και 20ου αιώνα-Συγκριτική Φιλολογία
20-12-2014 Γερμανική Λογοτεχνία του 20ου αιώνα
20-12-2014 Γερμανική Λογοτεχνία
20-12-2014 Γερμανικός Πολιτισμός-Νεότερες και σύγχρονες κατευθύνσεις της Γερμανικής Φιλοσοφίας
20-12-2014 Ιστορία της Γερμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
20-12-2014 Λογοτεχνική Μετάφραση και Συγκριτική Γραμματολογία
24-05-2016 Γερμανική Λογοτεχνία και Συγκριτική Γραμματολογία
24-05-2016 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
24-05-2016 Γερμανική Γλωσσολογία - Υπολογιστική Γλωσσολογία
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Γερμανική Γλωσσολογία: Θεωρητική και Εφαρμοσμένη
29-11-2016 Γερμανική Λογοτεχνία και Μετάφραση
29-11-2016 Γερμανική Λογοτεχνία - Συγκριτική Γραμματολογία
29-11-2016 Γερμανική Λογοτεχνία
29-11-2016 Ιστορία της Γερμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
29-11-2016 Γερμανικός Πολιτισμός

 

 

Επιστροφή