Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή » Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (copy 1)

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
 Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
31-07-2014 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία της Ισπανικής. Γραπτός Λόγος  
31-07-2014 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία-Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας. Προφορικός Λόγος  
31-07-2014 Θεωρία και Ιστορία της Ισπανικής Μετάφρασης  
31-07-2014 Ισπανική Γλωσσολογία  
31-07-2014 Ισπανική Λογοτεχνία  
31-07-2014 Ισπανική Μετάφραση-Μεταφρασεολογία  
31-07-2014 Ισπανικός Πολιτισμός  
31-07-2014 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία  
31-07-2014 Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός  
31-07-2014 Ισπανόφωνη και Συγκριτική Λογοτεχνία  
31-07-2014 Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής. Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί  
31-07-2014 Σύγχρονη Ισπανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  
20-12-2014 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία της Ισπανικής. Γραπτός Λόγος  
20-12-2014 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία-Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας. Προφορικός Λόγος  
20-12-2014 Θεωρία και Ιστορία της Ισπανικής Μετάφρασης  
20-12-2014 Ισπανική Γλωσσολογία  
20-12-2014 Ισπανική Λογοτεχνία  
20-12-2014 Ισπανική Μετάφραση-Μεταφρασεολογία  
20-12-2014 Ισπανικός Πολιτισμός  
20-12-2014 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία  
20-12-2014 Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός  
20-12-2014 Ισπανόφωνη και Συγκριτική Λογοτεχνία  
20-12-2014 Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής. Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί  
20-12-2014 Σύγχρονη Ισπανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  
18-03-2016 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία  
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
 Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Ισπανική Γλωσσολογία - Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία της Ισπανικής  
29-11-2016 Ισπανική και Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία  
29-11-2016 Ισπανική Μετάφραση  
29-11-2016 Ισπανικός και Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός  
29-11-2016 Σύγχρονη Ισπανόφωνη Λογοτεχνία. Πεζογραφία  

 

 

Επιστροφή