Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή » Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
 Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
23-05-2013 Αρχαία Ελληνική Ιστορία με έμφαση στους Αρχαϊκούς και Κλασσικούς Χρόνους  
20-02-2014 Αρχαία Ιστορία με έμφαση στους Αρχαϊκούς και Κλασσικούς Χρόνους  
20-02-2014 Γενική Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Νεότερη Τέχνη  
20-02-2014 Προϊστορική Αρχαιολογία: Η εποχή του λίθου στη Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο  
20-02-2014 Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (1830-2000)  
20-02-2014 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Ιστορία και Θεωρία της Ιστοριογραφίας  
20-02-2014 Προϊστορικό Αιγαίο: Θεωρητική Αρχαιολογία  
30-04-2014 Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στην Αρχιτεκτονική  
17-07-2014 Αρχαίοι Πολιτισμοί της Ανατολικής Μεσογείου  
31-07-2014 Αρχαίοι Ιστορία  
31-07-2014 Αρχαίοι Πολιτισμοί της Ανατολικής Μεσογείου  
31-07-2014 Ιστορία Μέσων και Νεότερων Χρόνων της Δύσεως με Έμφαση στη Μεσαιωνική Περίοδο  
31-07-2014 Ιστορία της Τέχνης  
31-07-2014 Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου  
31-07-2014 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (Βενετοκρατία-Τουρκοκρατία)  
31-07-2014 Κλασική Αρχαιαλογία  
31-07-2014 Μουσειολογία  
31-07-2014 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (Πρώιμη Νεότερη, 16ος-18ος αιώνας και Νεότερη, 1789-1939)  
31-07-2014 Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία  
31-07-2014 Προϊστορική Αρχαιολογία  
31-07-2014 Ρωμαϊκή Αρχαιολογία  
31-07-2014 Βυζαντινή Αρχαιολογία  
31-07-2014 Βυζαντινή Ιστορία  
20-12-2014 Αρχαίοι Ιστορία  
20-12-2014 Αρχαίοι Πολιτισμοί της Ανατολικής Μεσογείου  
20-12-2014 Βυζαντινή Αρχαιολογία  
20-12-2014 Βυζαντινή Ιστορία  
20-12-2014 Ιστορία Μέσων και Νεότερων Χρόνων της Δύσεως με Έμφαση στη Μεσαιωνική Περίοδο  
20-12-2014 Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου  
20-12-2014 Ιστορία Νέου Ελληνισμού (Βενετοκρατία-Τουρκοκρατία)  
20-12-2014 Ιστορία της Τέχνης  
20-12-2014 Κλασική Αρχαιαλογία  
20-12-2014 Μουσειολογία  
20-12-2014 Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία  
20-12-2014 Προϊστορική Αρχαιολογία  
20-12-2014 Ρωμαϊκή Αρχαιολογία  
20-12-2014 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (Πρώιμη Νεότερη, 16ος-18ος αιώνας και Νεότερη, 1789-1939)  
24-05-2016 Βυζαντινή Αρχαιολογία  
24-05-2016 Ιστορία της Τέχνης  
24-05-2016 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (Πρώιμη Νεότερη, 16ος-18ος αιώνας και Νεότερη, 1789-1939)  
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
 Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Βυζαντινή Αρχαιολογία  
29-11-2016 Βυζαντινή Ιστορία  
29-11-2016 Αρχαία Ιστορία  
29-11-2016 Ιστορία Μέσων και Νεότερων Χρόνων της Δύσεως με έμφαση στη Μεσαιωνική Περίοδο  
29-11-2016 Ιστορία Μέσων και Νεότερων Χρόνων της Δύσεως με έμφαση στην Ιστορία της Λατινοκρατίας στον Ελληνικό Χώρο  
29-11-2016 Ιστορία Μεταπολεμικού Κόσμου  
29-11-2016 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (Βενετοκρατία - Τουρκοκρατία)  
29-11-2016 Κλασική Αρχαιολογία  
29-11-2016 Ιστορία της Τέχνης  
29-11-2016 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (Πρώιμη Νεότερη, 16ος-18ος αιώνας και Νεότερη, 1789-1939)  
29-11-2016 Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία  
29-11-2016 Προϊστορική Αρχαιολογία  
29-11-2016 Μουσειολογία  

 

 

Επιστροφή