Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή » Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
 Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-05-2014 Ιταλική Γλωσσολογία   
31-07-2014 Γλωσσολογία με ειδικό αντικείμενο την αντιπαραθετική ανάλυση της Ιταλικής και Ελληνικής  
31-07-2014 Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός  
31-07-2014 Η Διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας  
31-07-2014 Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός  
31-07-2014 Ιταλική Λογοτεχνία  
31-07-2014 Λατινική Λογοτεχνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης  
20-12-2014 Γλωσσολογία με ειδικό αντικείμενο την αντιπαραθετική ανάλυση της Ιταλικής και Ελληνικής  
20-12-2014 Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός  
20-12-2014 Η Διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας  
20-12-2014 Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός  
20-12-2014 Ιταλική Λογοτεχνία  
20-12-2014 Λατινική Λογοτεχνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης  
24-05-2016 Λατινική Λογοτεχνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης  
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
 Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Γλωσσολογία με ειδικό αντικείμενο στην αντιπαραθετική ανάλυση της Ιταλικής και Ελληνικής  
29-11-2016 Η Διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας  
29-11-2016 Ιταλική Γλωσσολογία  
29-11-2016 Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός  
29-11-2016 Ιταλική Λογοτεχνία  
29-11-2016 Ιταλικός Πολιτισμός: Η Μουσική στην Ιταλίας από τους Μεσαιωνικούς Χρόνους έως τους Νεότερους Χρόνους  
29-11-2016 Λατινική Λογοτεχνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης  
29-11-2016 Γλωσσολογία: Υπολογιστική και Ποσοτική Επεξεργασία Γλωσσών  
29-11-2016 Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός  

 

 

Επιστροφή