Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή » Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Μουσικών Σπουδών

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
13-06-2013 Συστηματική Μουσικολογία-Θεωρία της Μουσικής (18ος-19ος αιώνας)
13-06-2013 Βυζαντινή Μουσικολογία
20-02-2014 Παλαιογραφία της Μουσικής
20-02-2014 Ανθρωπολογία της Επιτέλεσης
31-07-2014 Συγκεντρωτικό αρχείο - Όλα τα γνωστικά αντικείμενα
20-12-2014 Συγκεντρωτικό αρχείο - Όλα τα γνωστικά αντικείμενα
11-12-2015 Συγκεντρωτικό αρχείο - Όλα τα γνωστικά αντικείμενα
24-05-2016 Συγκεντρωτικό αρχείο - Όλα τα γνωστικά αντικείμενα
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Διεύθυνση Φωνητικών και Οργανικών Συνόλων
29-11-2016 Βυζαντινή Μουσικολογία
29-11-2016 Βυζαντινή Μουσική και Μουσικές Παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου
29-11-2016 Αρχαία Ελληνική Μουσική
29-11-2016 Ανθρωπολογία της Μουσικής
29-11-2016 Ανθρωπολογία της Επιτέλεσης
29-11-2016 Αισθητική της Μουσικής με έμφαση στον 20ο και 21ο αιώνα
29-11-2016 Εθνομουσικολογία
29-11-2016 Ιστορική Μουσικολογία
29-11-2016 Κοινωνιολογία της Μουσικής
29-11-2016 Μουσική Παιδαγωγική
29-11-2016 Μουσική Πληροφορική
29-11-2016 Μουσική Τεχνολογία
29-11-2016 Παλαιογραφία της Μουσικής
29-11-2016 Συστηματική Μουσικολογία: Θεωρία και Ανάλυση της Μουσικής

 

 

Επιστροφή