Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή » Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών 

 

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
31-07-2014 Ιστορία και Πολιτισμός των Σλάβων
31-07-2014 Μετάφραση και Μεταφρασεολογία
31-07-2014 Ρώσικη Γλώσσα και Γλωσσολογία
31-07-2014 Ρώσικη και Συγκριτική Φιλολογία
20-12-2014 Ιστορία και Πολιτισμός των Σλάβων
20-12-2014 Μετάφραση και Μεταφρασεολογία
20-12-2014 Ρώσικη Γλώσσα και Γλωσσολογία
20-12-2014 Ρώσικη και Συγκριτική Φιλολογία
24-05-2016 Ιστορία των Λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έμφαση στους Μέσους Χρόνους
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Βυζαντινή και Νοτιοσλαβική Γραμματεία
29-11-2016 Ρώσικη Γλώσσα και Γραμματεία
29-11-2016 Ιστορία των Λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έμφαση στους Μέσους Χρόνους
29-11-2016 Ρωσική Φιλολογία: Απαρχές μέχρι τον 19ο αιώνα
29-11-2016 Σλαβικές Γλώσσες: Μετάφραση και Πολιτισμός
29-11-2016 Ρωσική Φιλολογία - Θεωρία της Λογοτεχνίας
29-11-2016 Σλαβική Παλαιοσλαβική Γλώσσα και Γραμματεία

 

 

Επιστροφή