Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Νομική Σχολή » Τμήμα Νομικής

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Νομικής

 

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
23-05-2013 Αστικό Δίκαιο
13-06-2013 Αστικό Δίκαιο
23-05-2013 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο
23-05-2013 Συνταγματικό Δίκαιο
03-04-2014 Διοικητικό Δίκαιο
03-04-2014 Εμπορικό Δίκαιο
03-04-2014 Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία
01-11-2014 Αστικό Δίκαιο
30-04-2015 Αστικό Δίκαιο
30-04-2015 Διοικητικό Δίκαιο
30-04-2015 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
30-04-2015 Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο
30-04-2015 Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Συνταγματικό Δίκαιο
30-04-2015 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλειας
30-04-2015 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Αστυνομικό Δίκαιο
30-04-2015 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
30-04-2015 Εγκληματολογία-Σωφρονιστική-Ανακριτική
30-04-2015 Εγκληματολογία-Σωφρονιστική
30-04-2015 Εγκληματολογία
30-04-2015 Εκκλησιαστικό Δίκαιο
30-04-2015 Εμπορικό Δίκαιο
30-04-2015 Ευρωπαϊκό Δίκαιο
30-04-2015 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
30-04-2015 Ιστορία Δικαίου με έμφαση στο Ρωμαϊκό Δίκαιο
30-04-2015 Ιστορία Δικαίου
30-04-2015 Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής
30-04-2015 Κοινωνιολογία του Δικαίου
30-04-2015 Νομική Πληροφορική
30-04-2015 Ποινική Δικονομία
30-04-2015 Ποινικό Δίκαιο
30-04-2015 Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία
30-04-2015 Πολιτική Δικονομία
30-04-2015 Συγκριτικό Δίκαιο
30-04-2015 Συνταγματικό Δίκαιο
30-04-2015 Φιλοσοφία του Δικαίου
27-04-2016 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο
30-04-2015 Εργατικό Δίκαιο
18-03-2016 Αστικό Δίκαιο
18-03-2016 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
18-03-2016 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
18-03-2016 Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο
18-03-2016 Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Συνταγματικό Δίκαιο
18-03-2016 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Αστυνομικό Δίκαιο
18-03-2016 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας
18-03-2016 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας
18-03-2016 Διοικητικό Δίκαιο
18-03-2016 Εγκληματολογία
18-03-2016 Εγκληματολογία - Σωφρωνιστική
18-03-2016 Εγκληματολογία - Σωφρωνιστική - Ανακριτική
18-03-2016 Εκκλησιαστικό Δίκαιο
18-03-2016 Εμπορικό Δίκαιο
18-03-2016 Εργατικό Δίκαιο
18-03-2016 Εργατικό Δίκαιο
18-03-2016 Φιλοσοφία του Δικαίου
18-03-2016 Φορολογικό Δίκαιο
18-03-2016 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
18-03-2016 Ιστορία του Δικαίου
18-03-2016 Ιστορία του Δικαίου με έμφαση στο Ρωμαϊκό Δίκαιο
18-03-2016 Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής
18-03-2016 Κοινωνιολογία του Δικαίου
18-03-2016 Νομική Πληροοφορική
18-03-2016 Ποινική Δικονομία
18-03-2016 Ποινικό Δίκαιο
18-03-2016 Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία
18-03-2016 Πολιτική Δικονομία
18-03-2016 Συγκριτικό Δίκαιο
18-03-2016 Συνταγματικό Δίκαιο
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
17-01-2017 Αστικό Δίκαιο
17-01-2017 Αστικό Δίκαιο - Πνευματική Ιδιοκτησία
17-01-2017 Εμπορικό Δίκαιο
17-01-2017 Εργατικό Δίκαιο
17-01-2017 Πολιτική Δικονομία
17-01-2017 Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο
17-01-2017 Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Συνταγματικό Δίκαιο
17-01-2017 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο
17-01-2017 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας
17-01-2017 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Αστυνομικό Δίκαιο
17-01-2017 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο
17-01-2017 Διοικητικό Δίκαιο
17-01-2017 Συνταγματικό Δίκαιο
17-01-2017 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
17-01-2017 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με έμφαση στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
17-01-2017 Ευρωπαϊκό Δίκαιο
17-01-2017 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
17-01-2017 Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής
17-01-2017 Συγκριτικό Δίκαιο
17-01-2017 Εκκλησιαστικό Δίκαιο
17-01-2017 Γενική Ιστορία Δικαίου
17-01-2017 Ιστορία Δικαίου
17-01-2017 Κοινωνιολογία του Δικαίου
17-01-2017 Νομική Πληροφορική
17-01-2017 Εγκληματολογία
17-01-2017 Εγκληματολογία-Σωφρονιστική
17-01-2017 Εγκληματολογία-Σωφρονιστική-Ανακριτική
17-01-2017 Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο- Ποινική Δικονομία
17-01-2017 Ποινικό Δίκαιο- Ποινική Δικονομία
17-05-2017 Κοινωνιολογία του Δικαίου

 

 

Επιστροφή