Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Θετικών Επιστημών » Τμήμα Βιολογίας

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Βιολογίας 

 

Ημερομηνία
Συνεδρίας

Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
23-05-2013 Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία
23-05-2013 Κλινική Βιοχημεία
23-05-2013 Φυσιολογία Ζώων και Ανθρώπων με έμφαση στη  Νευροβιολογία
23-05-2013 Μοριακή Μικροβιολογία
23-05-2013 Μοριακή Γενετική Ανθρώπου
23-05-2013 Ανοσολογία
23-05-2013 Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
23-05-2013 Γενετική και Βιοτεχνολογία
23-05-2013 Φυσιολογία Ζώων
23-05-2013 Μοριακή Φυσιολογία Φυτών
23-05-2013 Βιοφυσική - Μοριακή Βιοφυσική
01-07-2013 Ιχθυολογία
01-07-2013 Ζωολογία
20-03-2014 Γενετική-Μοριακή Μικροβιακή Γενετική
20-12-2014 Ανοσολογία
20-12-2014 Βιολογία Ζωικού Κυττάρου και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
20-12-2014 Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξης
20-12-2014 Βιολογία Κυττάρου
20-12-2014 Βιοπληροφορική-Βιοφυσική
20-12-2014 Βιοποικιλότητα και Οικολογία Πληθυσμών
20-12-2014 Βιοποικιλότητα Οικοσυστημάτων
20-12-2014 Βιοφυσική-Μοριακή Βιοφυσική
20-12-2014 Βιοχημεία Ευκαρυωτικών Οργανισμών
20-12-2014 Βιοχημεία
20-12-2014 Δομή και Δυναμική Οικοσυστημάτων
20-12-2014 Κλινική Βιοχημεία
20-12-2014 Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία
20-12-2014 Μοριακή Φυσιολογία Φυτών
20-12-2014 Γενετική - Μοριακή Μικροβιακή Γενετική
20-12-2014 Γενετική - Μοριακή Γενετική Ανθρώπου
20-12-2014 Γενετική Βιοτεχνολογία
20-12-2014 Μοριακή Γενετική Ανθρώπου
20-12-2014 Κυτταρική Βιολογία Φυτών
20-12-2014 Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης Φυτών
20-12-2014 Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
20-12-2014 Οικοφυσιολογία Φυτών
20-12-2014 Μοριακή Βιολογία
20-12-2014 Μοριακή Εξελικτική Βιολογία
20-12-2014 Οικολογία - Οικοσυστήματα Εσωτερικών Υδάτων
20-12-2014 Οικολογία, Συστηματική, Βιοποικιλότητα Φύκων
20-12-2014 Οικολογία Χερσαίων Φυτικών Κοινοτήτων
20-12-2014 Συστηματική και Ποικιλότητα Σπερματοφύτων
20-12-2014 Συστηματική και Οικολογία Μυκήτων
20-12-2014 Εξελικτική Ζωολογία
20-12-2014 Ζωική Ποικιλότητα
20-12-2014 Ζωολογία
20-12-2014 Θαλάσσια Βιολογία
20-12-2014 Ιχθυολογία
20-12-2014 Οικολογία-Συστηματική Ζώων
20-12-2014 Φυσική Ανθρωπολογία
20-12-2014 Φυσιολογία Ζώων και Ανθρώπου με Έμφαση στη Νευροβιολογία
20-12-2014 Φυσιολογία Ζώων
20-12-2014 Συστηματική Βοτανική
20-12-2014 Βιολογία Ζωϊκού Κυττάρου
20-12-2014 Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων με Έμφαση στην Οικοφυσιολογία
20-12-2014 Βιοχημική Γενετική - Γενετική Ανθρώπου
20-12-2014 Φυσιολογία Φυτών
19-07-2016 Βιολογία Φυτών με έμφαση στη Δομή
Ημερομηνία
Συνεδρίας

Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Ανοσολογία
29-11-2016 Βιολογια Ζωϊκού Κυττάρου
29-11-2016 Βιολογια Κυττάρου και Ανάπτυξη
29-11-2016 Βιολογια Κυττάρου και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας
29-11-2016 Βιολογία Φυτών με έμφαση στη Δομή
29-11-2016 Βιοπληροφορική
29-11-2016 Βιοποικιλότητα και Οικολογία Πληθυσμών
29-11-2016 Βιοποικιλότητα Οικοσυστημάτων
29-11-2016 Βιοτεχνολογία
29-11-2016 Βιοφυσική - Μοριακή Βιοφυσική
29-11-2016 Βιοχημεία
29-11-2016 Βιοχημεία Ευκαρυωτικών Οργανισμών
29-11-2016 Γενετική Ανθρώπου
29-11-2016 Γενετική και Βιοτεχνολογία
29-11-2016 Γενετική - Μοριακή Μικροβιακή Γενετική
29-11-2016 Δομή και Δυναμική Οικοσυστημάτων
29-11-2016 Ζωική Ποικιλότητα
29-11-2016 Ζωολογία
29-11-2016 Θαλάσσια Βιολογία
29-11-2016 Ιχθυολογία
29-11-2016 Κλινική Βιοχημεία
29-11-2016 Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία
29-11-2016 Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
29-11-2016 Μοριακή Βιολογία
29-11-2016 Μοριακή Βιολογία Ανάπττυξης Φυτών
29-11-2016 Μοριακή Γενετική
29-11-2016 Μοριακή Γενετική Ανθρώπου
29-11-2016 Μοριακή Εξελικτική Βιολογία
29-11-2016 Μοριακή Φυσιολογία Φυτών
29-11-2016 Οικολογία - Οικοσυστήματα Εσωτερικών Υδάτων
29-11-2016 Οικολογία και Συστηματική Ζώων
29-11-2016 Οικολογία Χερσαίων Φυτικών Κοινοτήτων
29-11-2016 Οικολογία, Συστηματική, Ποικιλότητα Φυκών
29-11-2016 Οικοφυσιολογία Φυτών
29-11-2016 Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων με έμφαση στην Οικοφυσιολογία
29-11-2016 Συστηματική και Ποικιλότητα Σπερματοφύτων
29-11-2016 Συστηματική Βοτανική
29-11-2016 Συστηματική και Οικολογία Μυκήτων
29-11-2016 Φυσιολογία Ζώων
29-11-2016 Φυσική Ανθρωπολογία
29-11-2016 Φυσιολογία Ζώων και Ανθρώπου με έμφαση στη Νευροβιολογία
29-11-2016 Φυσιολογία Φυτών

 

 

Επιστροφή