Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Θετικών Επιστημών » Tμήμα Μαθηματικών

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Μαθηματικών

 

09-02-2017Διδακτική των Μαθηματικών

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
23-05-2013 Γεωμετρία
13-06-2013 Τοπολογικές Άλγεβρες
13-06-2013 Συναρτησιακή Ανάλυση, Θεωρία Τελεστών, Θεωρία Μέτρου
17-07-2013 Μαθηματική Ανάλυση με έμφαση στις περιοχές: Συναρτησιακή ανάλυση, Θεωρία Τελεστών, Θεωρία Μέτρου
17-07-2013 Γενικευμένες Συναρτήσεις, Κατανομές και Αυτοσυζυγείς Συνήθεις Διαφορικοί Τελεστές
20-02-2014 Τοπολογικές Άλγεβρες και Γεωμετρία
20-02-2014 Συγκλήσεις Ακολουθιών Συναρτήσεων και Εφαρμογές στις Συναρτησιακές Διαφορικές Εξισώσεις
29-05-2014 Μαθηματική Ανάλυση: Πραγματικές Συναρτήσεις, Θεωρία Μέτρου, Συνολοθεωρητική Τοπολογία
01-11-2014

Διδακτική των Μαθηματικών

20-12-2014 Γεωμετρία, Αλγεβρική και Διαφορική Τοπολογία, Θεωρία Αριθμών, Διακριτά Μαθηματικά, Τοπολογικές Άλγεβρες, Άλγεβρα
20-12-2014 Διδακτική των Μαθηματικών - Φιλοσοφία των Μαθηματικών - Ιστορία των Μαθηματικών
20-12-2014 Πιθανότητες, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα
20-12-2014 Μαθηματική Ανάλυση
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Γεωμετρία
29-11-2016 Θεωρία Μέτρου, Εργοδική Θεωρία
29-11-2016 Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές
29-11-2016 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
09-02-2017 Συναρτησιακή Ανάλυση
09-02-2017 Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
09-02-2017 Πιθανότητες - Επιχειρησιακή Έρευνα
09-02-2017 Επιχειρησιακή Έρευνα
09-02-2017 Πιθανότητες - Στατιστική
09-02-2017 Πιθανότητες
09-02-2017 Στατιστική
09-02-2017 Άλγεβρα
09-02-2017 Άλγεβρα - Γεωμετρία και Εφαρμογές
09-02-2017 Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των μαθηματικών
09-02-2017 Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών
09-02-2017 Φιλοσοφία Μαθηματικών

 

 

Επιστροφή