Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Θετικών Επιστημών » Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (πρώην Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης)

 

Ημερομηνία Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα Εκλεκτόρων
23-05-2013 Ιστορία των Μαθηματικών
23-05-2013 Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης
23-05-2013 Γνωσιακή Νευροεπιστήμη
23-05-2013 Ιστορία της Φυσικής
01-07-2013 Σύγχρονη Φιλοσοφία
01-07-2013 Φιλοσοφία της Γλώσσας
17-07-2013 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
17-07-2013 Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
20-12-2014 Αναλυτική Φιλοσοφία 20ου Αιώνα και Φιλοσοφία της Επιστήμης
20-12-2014 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
20-12-2014 Ιστορία των Επιστημών στην Αρχαιότητα
20-12-2014 Ιστορία και Μεθοδολογία της Κλασικής Φιλολογίας
20-12-2014 Ιστορία των Επιστημών στους Μέσους Χρόνους (4ος-14ος αιώνας)
20-12-2014 Μεθοδολογία και Ιστορία της Οικονομικής
20-12-2014 Φιλοσοφία Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών - Λογική
20-12-2014 Φιλοσοφία της Φυσικής
Ημερομηνία Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα Εκλεκτόρων
29-11-2016 Γνωσιακή Επιστήμη
29-11-2016 Γνωσιακή Νευροεπιστήμη
29-11-2016 Ιστορία και Μεθοδολογία της Κλασικής Φιλολογίας
29-11-2016 Ιστορία και Φιλοσοφία των Βιοιατρικών Επιστημών
29-11-2016 Ιστορία και Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών
29-11-2016 Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
29-11-2016 Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Σχέση με τις Επιστήμες
29-11-2016 Ιστορία των Επιστημών και των Τεχνικών στους Νεότερους Χρόνους
29-11-2016 Ιστορία της Τεχνολογίας στους Νεότερους Χρόνους
29-11-2016 Ιστορία των Επιστημών στην Αρχαιότητα
29-11-2016 Ιστορία των Επιστημών στους Μέσους Χρόνους (4ος-14ος αιώνας)
29-11-2016 Μεθοδολογία και Ιστορία της Οικονομικής
29-11-2016 Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία με έμφαση στη Φιλοσοφία της Γλώσσας
29-11-2016 Σύγχρονη Φιλοσοφία
29-11-2016 Τεχνητή Νοημοσύνη
29-11-2016 Φιλοσοφία και Θεωρία Θεσμών και Δικαίου
29-11-2016 Φιλοσοφία της Γλώσσας
29-11-2016 Φιλοσοφία της Επιστήμης
29-11-2016 Φιλοσοφία του Νου
29-11-2016 Φιλοσοφία των Μαθηματικών
29-11-2016 Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών
Ημερομηνία Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα Εκλεκτόρων
09-02-2017 Φιλοσοφική Λογική

 

 

Επιστροφή