Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Θετικών Επιστημών » Τμήμα Χημείας

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Χημείας

Ημερομηνία
Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα Εκλεκτόρων
23-05-2013 Ανόργανη Χημεία
01-07-2013 Ανόργανη Χημεία  
25-07-2013 Ανόργανη Χημεία
23-05-2013 Βιομηχανική  Χημεία - Πολυμερή  
01-07-2013 Βιομηχανική  Χημεία - Πολυμερή  
23-05-2013 Οργανική   Χημεία - Χημεία Αμινοξέων και Πεπτιδίων
01-07-2013 Οργανική   Χημεία - Χημεία Αμινοξέων και Πεπτιδίων
23-05-2013 Φυσικοχημεία -  Θεωρητική Μοριακή Κβαντική Χημεία
01-07-2013 Φυσικοχημεία -  Θεωρητική Μοριακή Κβαντική Χημεία
23-05-2013 Οργανική Χημεία - Φαρμακοχημεία
01-07-2013 Οργανική Χημεία - Φαρμακοχημεία
23-05-2013 Βιομηχανική  Χημεία - Πολυμερικά Υλικά για Μικροσυστήματα
01-07-2013 Βιομηχανική  Χημεία - Πολυμερικά Υλικά για Μικροσυστήματα
23-05-2013 Βιομηχανική  Χημεία - Πολυμερικά Νανοϋλικά
01-07-2013 Βιομηχανική  Χημεία - Πολυμερικά Νανοϋλικά
25-07-2013 Φυσικοχημεία - Πυρηνική  Χημεία
29-05-2014 Χημεία Τροφίμων με έμφαση στον προσδιορισμό μικροσυστατικών τροφίμων
29-05-2014 Χημεία Τροφίμων
31-07-2014 Χημεία Τροφίμων
29-05-2014 Ανόργανη Χημεία - Κατάλυση
31-07-2014 Ανόργανη Χημεία - Κατάλυση
20-12-2014 Οργανική Χημεία
20-12-2014 Οργανική Χημεία - Φαρμακοχημεία
20-12-2014 Οργανική Χημεία - Σύνθεση και Μελέτη Βιοδραστικών Ενώσεων
20-12-2014 Οργανική Χημεία - Βιοοργανική Χημεία
20-12-2014 Ανόργανη Χημεία
20-12-2014 Ανόργανη Χημεία - Βιοανόργανη Χημεία
20-12-2014 Ανόργανη Χημεία - Χημεία Στερεάς Κατάστασης
20-12-2014 Ανόργανη Χημεία - Κατάλυση
20-12-2014 Ανόργανη Χημεία - Κρυσταλλογραφία
20-12-2014 Ανόργανη Χημεία - Φωτοχημεία
20-12-2014 Ανόργανη Χημεία: Βιοανόργανη-Κατάλυση
20-12-2014 Ανόργανη Χημεία: Νανοϋλικά
20-12-2014 Ανόργανη Χημεία - Υπολογιστική Χημεία
20-12-2014 Αναλυτική Χημεία - Χημική Οργανολογία
20-12-2014 Βιοχημεία (Λιπίδια και Κυτταρική Σηματοδότηση)
20-12-2014 Βιοχημεία
20-12-2014 Βιομηχανική Χημεία-Πολυμερικά Υλικά για Μικροσυστήματα
20-12-2014 Βιομηχανική Χημεία και Κατάλυση
20-12-2014 Αναλυτική Χημεία
20-12-2014 Βιομηχανική Χημεία - Πολυμερή
20-12-2014 Βιομηχανική Χημεία - Πολυμερικά Νανοϋλικά
20-12-2014 Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά
20-12-2014 Χημεία Περιβάλλοντος
20-12-2014 Χημεία Τροφίμων και Μικροβιολογία Τροφίμων
20-12-2014 Χημεία Τροφίμων και Τοξικολογία Τροφίμων
20-12-2014 Χημεία Τροφίμων
20-12-2014 Χημεία Τροφίμων - Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων
20-12-2014 Χημεία Τροφίμων με Έμφαση στον Προσδιορισμό Μικροσυστατικών Τροφίμων
20-12-2014 Χημεία Τροφίμων - Τεχνολογία Τροφίμων
20-12-2014 Χημική Ωκεανογραφία
20-12-2014 Φυσικοχημεία
20-12-2014 Οργανική Χημεία - Οργανοκατάλυση
24-05-2016 Περιβαλλοντική Ανάλυση Με Έμφαση στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
20-12-2014 Φυσικοχημεία - Πειραματική Φυσικοχημεία
20-12-2014 Φυσικοχημεία - Θεωρητική Υπολογιστική Χημεία
Ημερομηνία
Συνεδρίας Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα Εκλεκτόρων
29-11-2016 Αναλυτική Χημεία
29-11-2016 Αναλυτική Χημεία - Χημική Οργανολογία
29-11-2016 Ανόργανη Χημεία
29-11-2016 Βιοχημεία

 

 

Επιστροφή