Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Επιστημών Αγωγής » Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μητρώα Εκλεκτόρων Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

Ημερομηνία Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικείμενο Μητρώα
Εκλεκτόρων
23-05-2013 Ψυχολογία ΑμΕΑ - Οργανωσιακή Ψυχολογία
13-06-2013 / 30-04-2014 Ιστορία του Ελληνικού Κράτους και των θεσμών του, οι  ιστορικές πηγές και η μελέτη τους  
13-06-2013 Πολιτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης από τη Γαλλική Επανάσταση ως την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση με έμφαση στη συγκριτική σπουδή της ιδεολογίας και των θεσμών
01-07-2013 Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης
01-07-2013 Διδακτική της Γεωγραφίας και των Επιστημών της Γης
01-07-2013 / 01-11-2014 Βιολογία και Αγωγή Υγείας  
01-07-2013 / 01-11-2014 Μαθηματικά  
01-07-2013 Ελληνική Λαογραφία
01-07-2013 Θεατρολογία-Νεοελληνική Δραματουργία και Πολιτισμός
01-07-2013 Γλωσσολογία: με έμφαση στη φωνητική και τη φωνολογία  
01-07-2013 Νεοελληνική Λογοτεχνία και η διδακτική της
01-07-2013 Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης με έμφαση στην εκπαίδευση των δασκάλων
01-07-2013 Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού
17-07-2014 Παιδαγωγική της θεατρικής έκφρασης
01-11-2014 Νευροψυχολογία και Γλωσσικές Λειτουργίες
04-06-2015 Αισθητική Αγωγή: Θεωρία και Τεχνικές Εικαστικής Αγωγής
04-06-2015 Αναλυτικά Προγράμματα. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Θεωρία και Πράξη
04-06-2015 Βιολογία και Αγωγή Υγείας
04-06-2015 Γλωσσολογία και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με έμφαση στη Φωνητική και τη Φωνολογία
04-06-2015 Γλωσσολογία με έμφαση στη Φωνητική και τη Φωνολογία
04-06-2015 Διδακτική των Μαθηματικών
04-06-2015 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
04-06-2015 Ειδική Αγωγή
04-06-2015 Ελληνική Λαογραφία
04-06-2015 Εξελικτική Ψυχολογία
04-06-2015 Θεατρολογία-Νεοελληνική Δραματουργία και Πολιτισμός
04-06-2015 Ιστορία του Ελληνικού Κράτους και των Θεσμών του, οι Ιστορικές Πηγές και η Μελέτη τους
04-06-2015 Νεοελληνική Γλώσσα με έμφαση στη Σύνταξη, τη Σημασιολογία και την Υφολογία
04-06-2015 Νεοελληνική Λογοτεχνία και η Διδακτική της
04-06-2015 Νεοελληνική Φιλολογία 19ος-20ος Αιώνας
04-06-2015 Νεοελληνικό Θέατρο και Πολιτισμός
04-06-2015 Νευροψυχολογία και Γλωσσικές Λειτουργίες
04-06-2015 Παιδαγωγική Ψυχολογία: Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις Παιδιών και ΑΜΕΑ
04-06-2015 Φυσική και Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών
04-06-2015 Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης
04-06-2015 Ψυχολογία ΑΜΕΑ - Οργανωσιακή Ψυχολογία
18-03-2016 Διδακτική της Γεωγραφίας και των Επιστημών της Γης
18-03-2016 Μαθηματικά στην Εκπαίδευση
12-04-2016 Κοινωνιολογία: Κοινωνική Οργάνωση και Θεσμοί
12-04-2016 Αναπτυξιακή Ψυχολογία
12-04-2016 Παιδαγωγική και Λογοτεχνία
12-04-2016 Στατιστική - Πληροφορικά Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στην Εκπαίδευση
12-04-2016 Φυσική και Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
12-04-2016 Φυσική: Επιστημολογία και Διδακτική Μεθοδολογία
12-04-2016 Κοινωνική Παιδαγωγική και Επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας
08-11-2016 Σχολική Παιδαγωγική και Πρακτική Άσκηση
08-11-2016 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση
08-11-2016 Κοινωνική Παιδαγωγική και Επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας

 

 

Επιστροφή