Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Επιστημών Υγείας » Τμήμα Φαρμακευτικής

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Φαρμακευτικής 

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου

Γνωστικό Αντικείμενο Μητρώα Εκλεκτόρων
23-05-2013 Φαρμακογνωστική μελέτη βιοδραστικών φυσικών προϊόντων και αναλόγων τους
23-05-2013

Φαρμακογνωστική μελέτη φυτικών οργανισμών με βιολογικό ενδιαφέρον

23-05-2013

Φαρμακογνωστική μελέτη δρογών και Ιστορία της Φαρμακευτικής

23-05-2013

Φαρμακογνωστική μελέτη βιοδραστικών φυσικών προϊόντων

23-05-2013 Κλινική Φαρμακευτική
23-05-2013

Φαρμακευτική ανάλυση

17-07-2013

Φαρμακοκινητική - Φαρμακομετρία

20-02-2014

Θαλάσσια Φαρμακογνωσία

20-02-2014

Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία

20-02-2014

Φαρμακευτική Ανάλυση

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου

Γνωστικό Αντικείμενο ανά Τομέα Μητρώα Εκλεκτόρων
27-11-2014 Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας 
27-11-2014

Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

27-11-2014

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου

Γνωστικά Αντικείμενα Μητρώα Εκλεκτόρων
29-11-2016
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία
 • Δερματοφαρμακολογία-Κοσμητολογία
 • Φαρμακοκινητική
 • Φαρμακομετρία
 • Βιοφαρμακευτική
 • Κλινική Φαρμακολογία
 • Κλινική Φαρμακευτική
29-11-2016
 • Φαρμακευτική Χημεία
 • Οργανική Χημεία
 • Φαρμακευτική Ανάλυση
 • Φαρμακολογία
 • Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
29-11-2016
 • Φαρμακογνωσία
 • Θαλάσσια Φαρμακογνωσία
 • Χημική Οικολογία
 • Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων
 • Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων
 • Φαρμακευτική Βοτανική
 • Φυτοθεραπευτική
 • Ιστορία της Φαρμακευτικής
 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων
 • Βιοδραστικά Φυσικά Προϊόντα
 • Φαρμακευτική Νομοθεσία -
  Κανονιστικές Διατάξεις Φυτικών Φαρμάκων- Δρογών -
  Ναρκωτικών - Συμπληρωμάτων Διατροφής
 • Φαρμακογνωσία - Ανάπτυξη Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων και Συνθετικών Αναλόγων τους
 • Φαρμακογνωσία - Χημεία Φυσικών Προϊόντων και Αναλόγων τους
 • Φαρμακογνωσία - Χημική Οικολογία

 

Επιστροφή