Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Επιστημών Υγείας » Τμήμα Οδοντιατρικής

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Οδοντιατρικής 

 

Ημερομηνία Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικείμενο Μητρώα Εκλεκτόρων
13-06-2013 Ακίνητη Προσθετική 
13-06-2013 Ανατομία-Ιστολογία-Εμβρυολογία 
13-06-2013 Βιολογία-Κυτταρική Βιολογία 
13-06-2013 Γηροδοντιατρική
13-06-2013 Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος 
13-06-2013 Ενδοδοντία 
13-06-2013 Ιατροδικαστική του Στόματος
13-06-2013 Κινητή Προσθετική 
13-06-2013 Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
13-06-2013 Οδοντιατρικά Βιοϋλικά
13-06-2013 Οδοντιατρικά Υλικά
13-06-2013 Οδοντική Χειρουργική
13-06-2013 Ορθοδοντική
13-06-2013 Παθολογική Ανατομική και Ιστολογία
13-06-2013 Παιδοδοντιατρική 
13-06-2013 Περιοδοντολογία
13-06-2013 Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική
13-06-2013 Προσθετική-Εμφυτευματολογία
13-06-2013 Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
13-06-2013 Στοματική Χειρουργική και Οδοντιατρική Αναισθησία
13-06-2013 Στοματολογία
13-06-2013 Φυσιολογία Στοματογναθικού  Συστήματος
13-06-2013

Χειρουργική Εμφυτευματολογία Στόματος

27-11-2014 Ακίνητη Προσθετική
27-11-2014 Αλληλοεπιδράσεις Ιστών-Βιοϋλικών
27-11-2014 Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος
27-11-2014 Δομή και Ιδιότητες Βιοϋλικών
27-11-2014 Ενδοδοντία
27-11-2014 Γηροδοντιατρική
27-11-2014 Ιατροδικαστική του Στόματος
27-11-2014 Κινητή Προσθετική
27-11-2014 Κοινωνική και Προληπτική Οδοντιατρική
27-11-2014 Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
27-11-2014 Οδοντιατρική Επαγγελματική Πρακτική
27-11-2014 Οδοντιατρική Φροντίδα Ειδικών Ασθενών
27-11-2014 Οδοντιατρικά Βιοϋλικά
27-11-2014 Οδοντιατρικά Υλικά
27-11-2014 Οδοντική Χειρουργική
27-11-2014 Ορθοδοντική
27-11-2014 Παιδοδοντιατρική
27-11-2014 Περιοδοντολογία
27-11-2014 Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος
27-11-2014 Προσθετική-Εμφυτευματολογία
27-11-2014 Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
27-11-2014 Στοματική Χειρουργική και Οδοντιατρική Αναισθησία
27-11-2014 Στοματολογία
27-11-2014 Χειρουργική Εμφυτευματολογία Στόματος
Ημερομηνία Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικείμενο Μητρώα Εκλεκτόρων
29-11-2016 Ακίνητη Προσθετική 
29-11-2016 Αλληλοεπιδράσεις Ιστών-Βιοϋλικών 
29-11-2016 Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος
29-11-2016 Δομή και Ιδιότητες Βιοϋλικών
29-11-2016 Ενδοδοντία
29-11-2016 Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος
29-11-2016 Γηροδοντιατρική
29-11-2016 Ιατροδικαστική του Στόματος
29-11-2016 Κινητή Προσθετική
29-11-2016 Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
29-11-2016 Οδοντιατρικά Υλικά
29-11-2016 Οδοντιατρική Επαγγελματική Πρακτική
29-11-2016 Οδοντιατρική Φροντίδα Ειδικών Ασθενών
29-11-2016 Οδοντική Χειρουργική
29-11-2016 Ορθοδοντική
29-11-2016 Παιδοδοντιατρική
29-11-2016 Περιοδοντολογία
29-11-2016 Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική
29-11-2016 Προσθετική Εμφυτευματολογία
29-11-2016 Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
29-11-2016 Στοματική Χειρουργική και Οδοντιατρική Αναισθησία
29-11-2016 Στοματολογία
29-11-2016 Χειρουργική Εμφυτευματολογία Στόματος

 

Επιστροφή