Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανέρχεται σε περίπου 3300 άτομα: 2000 μέλη ΔΕΠ, 175 μέλη ΕΔΙΠ, 152 μέλη ΕΤΕΠ, 35 μέλη ΕΕΠ και 1000 διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου.