Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Όργανα Διοίκησης » Συμβούλιο Ιδρύματος

Συμβούλιο Ιδρύματος

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Ε.Κ.Π.Α. αποτελείται από δεκαπέντε μέλη. Οκτώ μέλη είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές. Ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος. Τα υπόλοιπα έξι μέλη είναι εξωτερικά. Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες.

Στην τρέχουσα σύνθεσή του το Συμβούλιο αποτελείται από τους:

 

Τσώκο Γεώργιο, Καθηγητή Παθολογίας του Πανεπιστημίου του Harvard, Η.Π.Α. (Πρόεδρος)

Παπαγεωργίου Χαράλαμπο, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών. (Αναπληρωτής Πρόεδρος)


Εξωτερικά Μέλη:

Νεχαμά Αλέξανδρο, Καθηγητή Φιλοσοφίας και Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του Princeton, Η.Π.Α.

Davis Jack, Καθηγητή Ελληνικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Cincinnati, Η.Π.Α.

Τουρκολιά Αλέξανδρο

 

 

Εσωτερικά Μέλη:

Κρεατσά Γεώργιο, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής.

Μαντζουράνη Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Μπουρνόβα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Σιούτη Γλυκερία, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής.

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Συμβουλίου Ιδρύματος

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 368 9724 - 9744
Τηλεομοιότυπο (Fax)210 368 9700

e-mailcouncil[at]uoa[dot]gr

ιστοσελίδα: www.council.uoa.gr