Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Τον Οκτώβριο του 1998 θεσμοθετείται η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και τον Οκτώβριο του 2005 ιδρύεται ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ». Έργο της είναι ο συντονισμός των λειτουργιών των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ.

Στη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, υπάγονται οι έξι κεντρικές Βιβλιοθήκες:

  • Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Ιατρικής Σχολής και των Τμημάτων Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής.
  • Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και απαιτήσεις των Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής.
  • Βιβλιοθήκη Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τμημάτων της Νομικής Σχολής και του ανεξάρτητου Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
  • Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικών Επιστημών, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανεξάρτητων Τμημάτων Επιστήμης, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανεξάρτητων Τμημάτων Φυσικής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης της Προσχολικής Ηλικίας. Σε αυτήν, επίσης, εντάσσονται τα Φοιτητικά Αναγνωστήρια της Πανεπιστημιακής Λέσχης, που εκπροσωπούνται στο Εφορευτικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο της Πανεπιστημιακής Λέσχης.
  • Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και των ανεξάρτητων Τμημάτων Φαρμακευτικής και Mεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.
  • Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.