Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Οι δραστηριότητες του ΚΕΠΑ εστιάζονται στις θεματικές περιοχές των ζητημάτων της ενεργειακής και της περιβαλλοντικής πολιτικής με έμφαση σ' εκείνα της ενεργειακής γεωπολιτικής και της κλιματικής αλλαγής.

Στο φάσμα ενδιαφερόντων του ΚΕΠΑ έχουν ενταχθεί, πρόσφατα, θέματα της κοινωνίας του υδρογόνου, καθώς και η εφαρμογή των σχετικών τεχνολογιών σε απόμακρες κοινότητες.

Το ΚΕΠΑ διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, συσκευές και λογισμικό για τη φιλοξενία διεθνών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων όπως είναι ημερίδες, σεμινάρια, σταθμούς εργασίας για εξωτερικούς επισκέπτες.

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κτήριο ΚΕΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια 157 84

Τηλέφωνα: 210-727 5732, 210-727 5809

Τηλεομοιότυπο (fax): 210-727 5828,

E-mail: epgsec(at)kepa.uoa.gr

Θέση στο χάρτη

Ιστοσελίδα