Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Πανεπιστημιακή Λέσχη

Πανεπιστημιακή Λέσχη

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη έχει σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής τους μόρφωσης, με διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής, κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης. Για το σκοπούς αυτούς λειτουργούν τμήματα:

Διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης είναι:

  • Ν. 5147/1931, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
  • Άρθρο 49 του Ν. 1404/83 (Φ.Ε.Κ. 173 τ. Α 24.11.83).
  • Π.Δ. 387/83 (Φ.Ε.Κ. 141/7.10.83 τ. Α').

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Εξωτερικών Σχέσεων.

 

Επικοινωνία

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας , Αθήνα, 106 79

Τηλέφωνο: 210-368 8223, 210-368 8233

Τηλεομοιότυπο (fax): 210-368 8238

Θέση στο χάρτη

Ιστοσελίδα Πανεπιστημιακής Λέσχης