Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Υπηρεσίες Διάγνωσης και Πρόγνωσης » Πρόγνωση Κυμάτων

Πρόγνωση Κυμάτων

Η Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων του Τμήματος Φυσικής παρέχει 60-ωρη πρόγνωση κυμάτων μέσω του προγνωστικού συστήματος «ΤΡΙΤΩΝ». Το σύστημα περιλαμβάνει συστοιχία δεκαπέντε (15) μοντέλων πρόγνωσης κυματισμού (WAM, SWAN, WAVEWATCH III), που καλύπτουν από τον παγκόσμιο ωκεανό μέχρι παράκτιες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, με αυξανόμενη διακριτική ικανότητα. Το σύστημα συνδέεται με την ατμοσφαιρική πρόγνωση «ΣΚΙΡΩΝ» και το σύστημα πρόγνωσης θαλάσσιας κυκλοφορίας «ALERMO» του Πανεπιστημίου Αθηνών.