Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Υπηρεσίες Διάγνωσης και Πρόγνωσης » Σεισμικότητα Ελλαδικού Χώρου

Σεισμικότητα Ελλαδικού Χώρου

Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σεισμικότητα του Ελλαδικού χώρου. Στη σελίδα προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο τα επίκεντρα, ο χρόνος γένεσης και το μέγεθος των σεισμών, όπως προκύπτουν από αυτόματο σύστημα επεξεργασίας. Η ανάλυση πραγματοποιείται στον  Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας και χρησιμοποιούνται δεδομένα από το σεισμολογικό δίκτυο ευρέος φάσματος ΑΤΗΕΝΕΤ του Εργαστηρίου Σεισμολογίας, από το Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο (Hellenic Unified Seismological Network ή HUSN) στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΠΑ, καθώς και από άλλους διεθνείς σεισμολογικούς σταθμούς.